top of page

Łowickie pasiaki


"Dorodna krasa łąk naszych we wszystkich jaskrawych nasyceniach odbija się w

barwnych pręgach wełniaków łowickich" *


Tak pięknie o łowickich pasach zdobiących tkaniny napisano w CZASOPIŚMIE POŚWIĘCONYM WYTWÓRCZOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I RĘKODZIELNICZEJ ORAZ SZTUCE PLASTYCZNEJ

Rocznik IV. numer 4 z 1924 roku.


Dorodna krasa łąk naszych - za to uwielbiam polski krajobraz.

Za złociste łany zbóż, żółte pola rzepaku, białą grykę, zielone uprawy warzyw, kołyszące się pióropusze traw.

Układają się w wielobarwne wstęgi, jak śpiewał marek Grechuta, w równoległe pasy biegnące poprzez pagórki i doliny.

Pasy pooddzielane miedzą tak jak kolorowe szerokie pasy na spódnicy łowiczanki oddzielone węższymi, ciemniejszymi.


Jednym z bogatszych strojów regionalnych Polski jest strój łowicki. Spódnica, gorset, zapaska, koszula, chusta na głowę, korale, trzewiki. Strój bogato zdobiony i barwny.

Spódnice szyto z pionowych pasów, stąd ich nazwa - pasiaki.

Podstawą ubioru stały się już w pierwszej połowie XIX wieku. Z początku ilość kolorów ograniczona, z czasem ewoluowała, dając coraz barwniejsze zestawy kolorystyczne.


Nie jestem w stanie opisać genezy powstawania barwnych pasiastych spódnic w sposób tak ciekawy i wciągający w jaki zrobili to panowie Tadeusz i Stanisław Seweryn w/w Roczniku IV, dlatego chciałabym Państwa zaprosić do tej przeciekawej lektury:Na prawdę warto.


Cytat pochodzi z : R O C Z N I K IV. N U M E R 4. C ZA SO PISM O POŚW IĘCONE W YTW ÓRCZOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I RĘKODZIELNICZEJ ORAZ SZTUCE PLASTYCZNEJ. ORGAN MIEJSKIEGO MUZEUM PRZEMYSŁOWEGO IM. DRA A. BARANIECKIEGO W K R A K O W I E 1924 ROKU.3 wyświetlenia0 komentarzy

コメント


tkactwo dwuosnowowe
bottom of page