top of page
Danuta Radulska-40.jpg

PANI

DANUTA RADULSKA

 Pani Danuta Radulska urodziła się na północno-wschodnim krańcu Polski we wsi Chwaszczewo. W domu mama pani Danuty zajmowała się tkactwem wielonicielnicowym, a mała Danusia pomagała tkać dekoracyjne tkaniny.

 Techniki tkactwa dwuosnowowego nauczyła się od znanej tkaczki pani Teresy Pryzmont.

 Działalność twórczą rozpoczęła w roku 1989. Przez sześć lat współpracowała CEPELIĄ w Białymstoku, a w roku 1997 przystąpiła do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

 Prace pani Danuty odznaczają się wysokim poziomem technicznym, oryginalną kolorystyką i nowymi, ciekawymi rozwiązaniami kompozycyjnymi. Wśród wyrobów znajdziemy dywany, bieżniki, makaty i poduszki.

 Pani Radulska uczestniczyła w wielu konkursach sztuki ludowej gromadząc liczne nagrody. Jej dzieła znajdują się w wielu muzeach etnograficznych m.in. w Białymstoku, Częstochowie, Węgorzewie.

 Za swoje dokonania została nagrodzona Srebrnym Krzyżem  Zasługi.

W roku 2018 otrzymała prestiżową NAGRODĘ im. OSKARA KOLBERGA za zasługi dla kultury ludowej.

W roku 2019 została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Pełni funkcję prezesa Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Prowadzi warsztaty tkackie. Pracownia pani Danuty znajduje się na Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego.

Danuta Radulska-2.jpg
bottom of page