top of page

REKLAMACJE

Szanowny kliencie , w trosce o szybkie roozpatrzenie reklamacji prosimy aby: 

1. Sprawdzić asortyment w obecności przewoźnika

2. Jezeli opakowanie nosi znamiona uszkodzenia należy spisać protokół szkody

3. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową lub uszkodzony, do zgłoszenia załącz

dokumentację zdjęciową przedstawiającą nieprawidłowości w produkcie

4. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy,

można kierować w formie pisemnej na nasz adres 

za pośrednictwem poczty elektronicznej   -  been.kate73@gmail.com

​uzgodnimy szczegółowy sposób reklamacji, pomagając państwu wybrać najbardziej  korzystną procedurę.

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien zostać zawarty opis zaistniałego problemu.

proszę poinformować nas jeżeli dotrze do państwa produkt:
- uszkodzony (np. pęknięty czy obity)
- niekompletny (np. w komplecie brakuje pewnych elementów)
- niezgodny z opisem produktu (np. posiada inne wymiary)
- nie nadaje się do celów, do jakich jest zwykle używany 
- który nie spełnia państwa oczekiwań, które wynikają z zapewnień sprzedawcy lub producenta (np.krzesło nie zapewnia wygody)

6. W ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy zgłoszonej przez państwa

7. Istnieje możliwość zamówienia firmy kurierskiej za naszym pośrednictwem  która na nasz koszt w dogodnym dla państwa terminie, odbierze reklamowany towar 

 

8. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

Pragniemy także poinformować, że reklamacja nie zostanie uznana w przypadku:

- jakiejkolwiek zmiany towaru w aspekcie strukturalnym, jakościowym i ilościowym

- nieprawidłowego montażu produktu

- zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem

- uszkodzeń mechanicznych powstałych po stronie klienta

- zużycia produktu wynikajacego z jego naturalnej eksploatacji

ZWROTY

Szanowny kliencie, w celu dokonania zwrotu towaru, w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość przez konsumenta ( zgodnie z trescią art 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r - o prawach konsumenta), należy:

1. wypełnić i wysłać na nasz adres " dokument zwrotu towaru" ( druczek dołączony został do przesyłki), lub wystawić pisemne oświadczenie o chęci odstąpienia od zawartej umowy z podaniem :

- imienia i nazwiska

- adresu

- numeru zamówienia

- numeru rachunku bankowego na który mają zostać zwrócone pieniążki

2. do przesyłki z towarem dołącz;

- wypełniony formularz lub oświadczenie

- dowód zakupu towaru

3. przesyłkę odeslij w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

ZWRACANY TOWAR MUSI BYĆ PEŁNOWARTOŚCIOWY, tzn. W TAKIM STANIE W JAKIM ZOSTAŁ PAŃSTWU DOSTARCZONY.

4. STARANNIE  ZABEZPIECZ TOWAR NA CZAS TRANSPORTU DO SIEDZIBY SPRZEDAWCY

5. ADRES DO WYSYŁKI:  FHU  Z-BT s.c. ,  41-813 ZABRZE ul. J. WYBICKIEGO 33 c

bottom of page